Ειδική βάση δεδομένων μουσικών βυζαντινών χειρογράφων

Ιωάννης Παπαθανασίου – Γεώργιος Ρουσόπουλος – Νικόλαος Μπούκας

Ερευνητικό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Τομέας Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας

1η Έκδοση, Οκτώβριος 2013

Ενημέρωση βιβλιογραφίας έως 2011

Πρόκειται για μια βάση δεδομένων, μέσω της οποίας οι ερευνητές μπορούν να εντοπίζουν τις δημοσιευμένες φωτογραφίες των βυζαντινών μουσικών χειρογράφων.

Το 1981 δημοσιεύτηκε από τους Sever J. Voicu – Serenella D’ Alisera ένα σημαντικό βιβλιογραφικό εργαλείο με τίτλο I.M.A.G.E.S, από τα αρχικά των λέξεων Index in manuscriptorum graecorum edita specimina. Με αυτό το ευρετήριο σε μορφή βιβλίου μπορούν οι ερευνητές να εντοπίζουν άμεσα και με μεγάλη ευκολία φωτογραφίες ελληνικών χειρογράφων που έχουν δημοσιευθεί σε μονογραφίες, σε επιστημονικά άρθρα και σε κάθε άλλου είδους πόνημα που είχε εκδοθεί μέχρι το 1981 καταλογογραφημένο στις βιβλιοθήκες της Ρώμης: Biblioteca Vaticana, Pontificio Istituto biblico, Pontificio Istituto Orientale, Istituto Acheologico Germanico, Ecole Française de Rome, Istituto centrale di Patrologia del libro, Istituto di Archeologia e Storia dell’ Arte, Pontificio Collegio Greco de S. Atanasio, American Academy. Έτσι λοιπόν, αυτό το σημαντικό βιβλίο καταγράφει 2300 βιβλιογραφικές εισαγωγές μέσα στις οποίες φιλοξενούνται φωτογραφίες από 6000 ελληνικά χειρόγραφα ενδιαφέροντος όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων.

Η Ειδική βάση δεδομένων μουσικών βυζαντινών χειρογράφων παρουσιάζει αντιστοιχία με το I.M.A.G.E.S, έχοντας παράλληλα και πολλές διαφορές.
1. Αφορά μόνο τίτλους που έχουν αποκλειστική σχέση με τη βυζαντινή μουσική.
2. Η έρευνα δεν περιορίζεται σε βιβλιοθήκες μιας πόλης.

Η Διάρθρωση του βιβλιογραφικού καταλόγου έχει ως εξής: χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη.

Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται η βιβλιογραφία με τη συνολική παραγωγή επιστημονικών συγγραμμάτων γύρω από την βυζαντινή μουσική έως το 2011. Περιέχεται κάθε είδους δημοσίευση, όπως, μονογραφίες, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια, διδακτορικές διατριβές, κτλ.

Στο δεύτερο μέρος οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν τις δημοσιευμένες φωτογραφίες χειρογράφων βυζαντινής μουσικής που περιλαμβάνονται στην βιβλιογραφία του πρώτου μέρους: