Ειδική βάση δεδομένων μουσικών βυζαντινών χειρογράφων

Ιωάννης Παπαθανασίου – Γεώργιος Ρουσόπουλος – Νικόλαος Μπούκας Ερευνητικό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Μουσικών Σπουδών Τομέας Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας 1η Έκδοση, Οκτώβριος 2013 Ενημέρωση βιβλιογραφίας έως 2011 Πρόκειται για μια βάση δεδομένων, μέσω της οποίας οι ερευνητές μπορούν να εντοπίζουν τις δημοσιευμένες φωτογραφίες των βυζαντινών μουσικών χειρογράφων. Το 1981 δημοσιεύτηκε από τους Sever J…. Continue reading