Διατήρηση ψηφιακών τεκμηρίων και τεχνολογία blockchain

Τίτλος ανακοίνωσης Αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain για τη διατήρηση των ψηφιακών τεκμηρίων σε μουσικές βιβλιοθήκες και αρχεία Περίληψη Η ψηφιακή διατήρηση έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την κατανομή των πόρων και την εφαρμογή των απαραίτητων μεθόδων και τεχνολογιών, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή πληροφορία θα παραμείνει προσιτή και χρήσιμη στο διηνεκές. Ωστόσο, για… Continue reading