Το ψηφιακό αποθετήριο “Πολύμνια” στο 5ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών

Την Παρασκευή 19 Απριλίου και το Σάββατο 20 Απριλίου 2024, θα πραγματοποιηθεί το 5ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης 2024 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Το συνέδριο αποτελεί θεσμό για τις ελληνικές μουσικές βιβλιοθήκες και τα μουσικά αρχεία της χώρας. Παράλληλα, είναι μία σημαντική εκδήλωση στον χώρο των ελληνικών βιβλιοθηκών, καθώς καλύπτει ευρύ πεδίο καίριων θεμάτων όπως,… Continue reading