Η ψηφιακή παρτιτούρα ως ιστορική πηγή για την αποτύπωση της μουσικής κληρονομιάς

Τάσος Κολυδάς, «Η ψηφιακή παρτιτούρα ως ιστορική πηγή για την αποτύπωση της μουσικής κληρονομιάς· προκλήσεις, δυνατότητες, προοπτικές», Η μουσική κληρονομιά στη δυτική έντεχνη μουσική (10ο Διατμηματικό Συνέδριο Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρίας – ΕΜΕ, 2018) Οι παρτιτούρες αποτελούν πολύτιμη κατηγορία πηγών για την καταγραφή και μελέτη της μουσικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερα τα μουσικά χειρόγραφα διακρίνονται για τον πλούτο και την… Continue reading