Συμμετοχή στην πρώτη ανοικτή ημερίδα εργασίας του Κέντρου Αριστείας “Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες”

Το Εργαστήριο Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής εκπροσωπήθηκε στην πρώτη ανοικτή ημερίδα εργασίας (workshop) του Κέντρου Αριστείας “Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες”. Παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του Εργαστηρίου και αναδείχθηκε η έρευνα που πραγματοποιείται από το προσωπικό του. Σκοπός του Κέντρου Αριστείας είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης σε… Continue reading