Ψηφιακή παρτιτούρα: επιλέγοντας λογισμικό για τη διδασκαλία της μουσικής στο ελληνικό δημόσιο σχολείο

Στο 8ο Συνέδριο της ΕΕΜΕ με τίτλο «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί», ο Τάσος Κολυδάς παρουσίασε εισήγηση με θέμα τη χρήση Ανοιχτών Τεχνολογιών στη διδασκαλία της μουσικής. Κεντρική ιδέα της εισήγησης είναι πως το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα δεν είναι μόνο η καλύτερη λύση στο πλαίσιο του ελληνικού σχολείου· συχνά,… Continue reading