Διερεύνηση του τρόπου αποτύπωσης των μουσικών έργων σε μουσική σημειογραφία από Έλληνες συνθέτες

Ο Τάσος Κολυδάς και ο Νίκος Πουλάκης παρουσίασαν εισήγηση με τίτλο «Από το μουσικό χειρόγραφο στην ψηφιακή παρτιτούρα: διερεύνηση του τρόπου αποτύπωσης των μουσικών έργων σε μουσική σημειογραφία από Έλληνες συνθέτες». Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, 11:00, στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Προπύλαια), στο πλαίσιο του 11ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου, «Νεωτερισμός και Παράδοση (με αφορμή τα 70 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Σκαλκώτα)», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας.

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αποτυπώνουν τις συνθέσεις τους οι Έλληνες συνθέτες σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, σε ποιο ποσοστό χρησιμοποιούν το μουσικό χειρόγραφο ως μέσο αποτύπωσης μιας σύνθεσης έναντι της ψηφιακής παρτιτούρας και ποια βήματα ακολουθούν από την σύλληψη της αρχικής ιδέας μέχρι την παραγωγή του τελικού “αυτόγραφου”.

Μεταξύ των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της έρευνας περιλαμβάνεται η σκιαγράφηση του τοπίου σχετικά με το ποσοστό χρήσης της ψηφιακής παρτιτούρας από Έλληνες συνθέτες και της διαδικασίας που ακολουθείται κατά την αποτύπωση μιας σύνθεσης σε μουσική σημειογραφία. Τα δεδομένα που θα προκύψουν αναμένεται να συμβάλουν στην επικαιροποίηση των ερευνητικών εργαλείων στο χώρο της ιστορικής και συστηματικής μουσικολογίας και στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στο αντικείμενο της σύνθεσης.

Περισσότερα

Πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου